Ik vind het mooi om te zien dat mijn kinderen bewogenheid hebben voor de nood om hen heen en bereid zijn daar iets in te betekenen. Mijn dochter Deborah is in de zomer van 2012 met bijna dertig jongeren uit de kerk naar Zuid-Afrika voor een bouwproject geweest. De voorbereidingen gaven al de nodige inspiratie. Sponsors werven (melden kan via afrika2012@gmail.com), teambuilding, organisatie, noem maar op. Ideeën vlogen over de tafel, enthousiasme voor het groepsproces, intensief overleg om tot voldoende plannen en financiële middelen te komen. Jammer dat ik niet meer jong was... Ik voelde me vereerd dat ik een bijdrage mocht leveren aan het Afrikaproject door met de jongeren te werken aan de slogan: Hope ! Help ! Africa. Hoe de reis zelf was? Vraag het zelf!