Als Rolf Schudde als interim financieel manager de hectiek van een nieuwe opdrachtgever binnenstapt, daalt de rust neer. Bedachtzaam, weloverwogen komt hij tot zijn scherpe analyse. Praktisch en professioneel komt hij tot het juiste stappenplan. Doelgericht, effectief en efficiënt bereikt hij de gezamenlijk gestelde doelen. Bij vertrek zijn de medewerkers waar hij leiding aan heeft gegeven een stuk verder in hun ontwikkeling en staat de financiële functie op een hoger plan. Ik adviseer mijn klanten graag om Rolf in te huren als tijdelijke versterking nodig is, of als een gat opgevuld moet worden. In de zekerheid dat het goed komt. Immers, in de privésfeer koppelen we af en toe onze kwaliteiten aan elkaar in een maatschappelijk project: succes verzekerd!