Missie, visie, strategie en doelstellingen geven richting aan de organisatie. Samen met mens en cultuur vormen ze de pijlers van het bedrijf. Om dat alles scherp en concreet te krijgen is niet eenvoudig. De verleiding is groot om vol vertrouwen maar te gaan beginnen.

Samen met What a Gigh zijn we letterlijk en figuurlijk op weg gegaan om vanuit de mens en de bestaande cultuur te komen tot een heldere visie met concrete doelen. Middels een juiste mix van analyse van MDI-profielen, teambuilding en individuele coaching in de natuur wordt bereikt, dat er een passionele visie ontstaat, waarbij elkaars sterke punten zo optimaal mogelijk worden aangewend.

Rieks Stroeve, Chief Operations Officer
0528 - 292999