Als MT hebben wij unaniem voor Karel Jan gekozen:

  • Hij stelt zijn specialistische en "overall" bedrijfs-matige kennis graag beschikbaar voor de klant.
  • Hij is een creatieve, innovatieve meedenker met het individu en het team en legt de relatie tot ontwikkelprocessen binnen de organisatie.
  • Hij beschikt over een scherp analytisch vermogen van (bewust en onbewust) gedrag en (non)verbale communicatie van het individu, het individu binnen het team en het volledige team.
  • Hij beschikt over een scherpzinnige vraagstelling waarmee hij aanzet tot zelfanalyse. Hij daagt uit een stap te zetten richting gedragsverandering.
  • Hij heeft een beheerste, geduldige en rustige manier van gespreksvoering.

Anneke Sluiter, commercieel directeur
06 - 54200148