Jaren geleden vond mijn eerste ontmoeting met Karel Jan plaats. Hij keek mij op een gegeven moment op de hem kenmerkende manier aan en zei: "Je schaakt wel op 64 velden tegelijk". Op de een of andere manier gaf deze wijze van reageren een wederzijdse klik. De afgelopen tien jaar hebben we tal van klussen samen gedaan. Naast persoonlijke gesprekken over mijn wijze van optreden spraken we over de strategie van ons bedrijf. Zijn stijl kan worden gekarakteriseerd als confronterend op een prettige manier. Sterk in zijn optreden is, dat hij in staat is het probleem zo aan te vliegen, dat dit leidt tot verdieping of tot een extra dimensie. Op een respectvolle wijze wordt omgegaan met de identiteit van onze organisatie.

Bart Visser, voorzitter Raad van Bestuur Erdee Media Groep, 06 - 53 86 88 81