Als mijn oogafwijking staat voor mijn analytische vermogen, dan is dat bijzonder groot. Zonder bril zie ik niet veel. Met bril des te meer. Ik heb snel doorzicht in probleemsituaties. Ik heb oog voor details, vanuit een sterke helicopterview. Mijn scherpe blik ziet de doorbraak. En met mijn toch ook wel scherpe tong krijg ik dit duidelijk voor het voetlicht. Ik zie kans om door rustige vraagstelling mijn klant daar te krijgen waar de oplossing ligt. Bij cijfers en letters legt mijn analytische blik ook snel de vinger op de zere plek. Om daarna het uitzicht te veranderen richting toegevoegde waarde: waar kan het beter? Mijn radar is altijd ingesteld op optimalisatie. Onder het motto 'je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden' blijf ik de wereld inkijken met mijn gezond kritische blik.