kastanjeknopIn de kamer hadden wij prachtige kastanjetakken staan, gekregen van een lieve vriendin. Mijn dochter gaf mij de tip om elke dag dezelfde knop vanuit hetzelfde perspectief op de foto te zetten. Braaf als ik ben, ben ik daar mee begonnen. Maar waarbij alle takken groener en groener werden, en de knoppen opener en opener, bleef de door mij geselecteerde knop zoals je hem op de foto ziet. Elke dag ging ik met een hart vol verwachting met mijn camera in de aanslag om tot de teleurstellende waarneming te komen van weer een dagje uitstel.

Raar genoeg kom ik in mijn werk heel veel directeuren en managers tegen die zich gedragen als deze kastanjeknop. Elke keer als ik ze spreek gaat het over drukte, over hectiek, over gebrek aan prioriteiten, over ontbreken van focus. De waan van de dag legt een waas over de agenda. Met een allesoverheersend mantra: morgen is alles beter. En zelfs mijn meewarige blik kan ze niet van hun geloof afbrengen: morgen is alles beter! En mijn stevige confrontatie bevestigt hen in hun waarheid: morgen is alles beter!

Het gevolg? Elke ruimte ontbreekt. Ruimte om te groeien, ruimte om te ontwikkelen, ruimte om te innoveren, ruimte om te vernieuwen, ruimte om te zijn. De planning regeert je met harde hand, de deadlines oefenen tucht op je uit, de druk vraagt om meer van jouw drukte, je urgentie hanteert de zweep. Als leidinggevende wordt je onaangenamer, het laatste moment van genieten is al weer even geleden, thuis krijg je wat vaker moppers. En je houvast bevindt zich in één dogma: morgen is alles beter. En zelfs mijn kritische vraagstelling laat jouw paal boven water staan: morgen is alles beter!

Nou, dan heb ik een waarschuwing voor je. Misschien is dit je wake-up call. Morgen is het helemaal niet beter. Ik zeg: morgen is het helemaal niet beter! Als ik je over een maand spreek, slaak je dezelfde verzuchtingen. Morgen is het dus naar alle waarschijnlijkheid slechter. In dit geval geldt het aloude spreekwoord: hoop is uitgestelde teleurstelling.

De kastanjetak ligt inmiddels op de vuilnishoop. Begin dus vandaag. Met ontluiken! Dan is morgen alles... beter!